Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Werknemer is in 2005 gescheiden. Vanaf dat moment komt zij op de loonlijst bij werkgever. Er wordt maandelijks een bedrag van € 1.556,08 bruto per maand betaald. Vanaf 2013 is dit bedrag verhoogt naar € 1.806,08 bruto per maand. De werknemer is de dochter van de directeur van werkgever. De directeur is inmiddels overleden. Vanaf dat moment is de broer van werknemer de directeur geworden.

In 2018 is met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opgezegd. Partijen zijn het niet eens over de vraag of een arbeidsovereenkomst bestaat en sinds wanneer deze is aangevangen. Dit is van invloed op de transitievergoeding. Werknemer stelt dat zij in 2005 in dienst is getreden, maar werkgever stelt dat het dienstverband sinds 2013 is aangegaan.

Vordering

Werknemer wil een transitievergoeding die uitgaat van een arbeidsovereenkomst sinds 2005. Ook zou recht zijn op een maandsalaris volgens werknemer, omdat geen juist opzegtermijn is gehanteerd.

Oordeel hof

Werknemer heeft vanaf 2005 loonstroken ontvangen, maar niet is gebleken dat hier de verplichting tot het verrichten van arbeid tegenover stond. Volgens het hof is niet vast komen te staan dat tussen 2005 en 2013 een arbeidsovereenkomst bestond. Dit sluit aan bij wat de kantonrechter in eerste aanleg heeft geoordeeld. Het is niet relevant wat partijen hebben beoogd. Er moet worden gekeken of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

Ondanks dat op de loonstroken van voor 2013 staat dat er loonbelasting is afgedragen, weerspiegelt dit niet de werkelijke situatie. Vanaf 2005 is werknemer ook 24 uur per week als doktersassistente werkzaam geweest. Het is daarom niet aannemelijk dat zij bij werkgever ook nog 40 uur per week heeft gewerkt. De loonstroken kunnen niet als voldoende betrouwbaar worden gezien om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen