Ingrijpende veranderingen van invloed op relatie met werknemers

Werknemer is bij werkgever in dienst. Op enig moment wordt een uitje georganiseerd. Tijdens het uitje heeft werknemer deelgenomen aan touwtrekken en heeft hierdoor schade opgelopen. Het gaat om letsel aan zijn linkerknie. Door dit letsel heeft werknemer tweemaal een operatie moeten ondergaan. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk. Werkgever erkent het ongeval niet als een dienstongeval en weigert de schade te vergoeden.

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank was geen sprake van een vrijwillig karakter om deel te nemen aan de teamdag. Ook was er geen vrijwillig karakter ten aanzien van de activiteiten, nu slechts van deelname kon worden afgezien als daarvoor (fysieke) reden bestonden. Er kan worden gesteld dat het ongeval is ontstaan tijdens de uitvoering van de taken die werkgever heeft opgedragen. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een dienstongeval.

Oordeel van de Raad

De werkgever die de werknemer werkzaamheden opdraagt en daardoor een blootstelling aan risico’s plaatsvindt, is gehouden de kosten als gevolg van het ongeval te vergoeden. Daarbij moet worden gekeken naar de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden moesten worden verricht. Het is onvoldoende om alleen naar de opgedragen werkzaamheden te kijken. Er moet ook aandacht worden besteed aan het feit of sprake was van een verhoogd risico op letsel.

Volgens de Raad is er inderdaad sprake van opgedragen werkzaamheden. Daarnaast is gebleken dat werknemers verplicht waren om deel te nemen aan de teamdag. In een memo is vermeld dat alleen van activiteiten mocht worden afgezien als daarvoor een (fysieke) reden aanwezig was. In dat kader kan worden geconcludeerd dat sprake is van opgedragen werkzaamheden door de werkgever.

De Raad heeft verder aangevoerd dat er geen verhoogd risico bestond op letsel. Als wordt gekeken naar de aard van touwtrekken, bestaat daar in beginsel geen verhoogd risico op letsel. Ook blijkt uit de stukken die zijn aangevoerd dat werknemer het touwtrekken niet zag als risicovol, omdat er geen reden was om af te zien van deelname. Dit heeft de gemachtigde van werknemer op de zitting nogmaals verklaard dan wel bevestigd. Ook waren er niet dusdanige omstandigheden, dat toch een verhoogd risico op letsel bestond. Het ongeval tijdens de teamdag kan daarom niet als bedrijfsongeval worden aangemerkt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen