Werkneemster krijgt onterecht ontslag op staande voet

Werknemer is in 1997 in dienst getreden bij een apotheek als gediplomeerd apothekersassistent. In 2019 worden onregelmatigheden geconstateerd in het bestelsysteem van de apotheek. Er wordt onderzoek gedaan naar de geconstateerde onregelmatigheden. Uit het onderzoek blijkt dat werknemer vanaf 2018 medicijnen heeft verstrekt aan een vaste en bekende patiënt, zonder dat daarvoor een recept bestond. Werknemer is op 10 januari 2019 op staande voet ontslagen.

Oordeel kantonrechter

Werknemer heeft verzocht om het ontslag te vernietigen of werkgever te veroordelen om een transitievergoeding, een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe te kennen. De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen.

Oordeel Hof

Uit de functiebeschrijving, de wet en regelgeving en het kwaliteitshandboek valt op te maken dat het werknemers niet is toegestaan medicijnen te verstrekken zonder dat daarvoor een recept op naam bestaat, opgesteld door een arts. Werknemer was zeer ervaren en had moeten weten dat de medicijnen niet mochten worden verstrekt.

Werknemer stelt dat hierover met de voorganger van de apotheek afspraken waren gemaakt. Het hof oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de afspraak een uitvloeisel is van een eerder overleg. Het is volgens het hof niet aannemelijk dat afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Werknemer heeft meermaals medicijnen verstrekt zonder dat er een recept was voorgeschreven. Volgens het hof heeft de werknemer een elementaire regel geschonden, waarvoor een ontslag op staande voet mocht worden gegeven. Er is niet gebleken dat er een rechtvaardiging aanwezig is voor het gedrag. Het verstrekken van medicijnen zonder recept valt te kwalificeren als het nemen van gezondheidsrisico’s. Dat dergelijke risico’s zich niet daadwerkelijk hebben verwezenlijkt, doet daar niets aan af.

In dit geval acht het hof dat sprake is van een dringende reden waarvoor een ontslag op staande voet mag worden ingezet. Er is geen sprake van een onregelmatige opzegging. Er is geen sprake van een eenmalige grote misstap, maar gedragingen gedurende een langere periode. Er wordt geen transitievergoeding toegekend, nu niet is gebleken dat het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen