Geen vertrouwen in herstel leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Het concurrentiebeding wordt geschonden, maar de gevorderde boete van 892.500 euro wordt – gelukkig voor de werknemer – gematigd tot 5.000 euro. In deze kwestie is een werknemer, in strijd met het concurrentie- en relatiebeding, bij een concurrent van de ex-werkgever gaan werken. De werkgever betrekt de werknemer in een procedure en vordert betaling van de overeengekomen boete: 5.000 euro per overtreding en 2.500 euro per dag dat de overtreding voortduurt.

De werknemer voert onder andere het verweer dat er geen sprake is van concurrerende bedrijven. Verder stelt de werknemer dat het concurrentiebeding te ruim is geformuleerd, de boetes veel te hoog zijn, hij geen speciale bedrijfskennis bezit over zijn ex-werkgever en er dus geen zwaarwegend belang is van de ex-werkgever. Tot slot meent hij dat het niet duidelijk is welke schade zijn ex-werkgever lijdt.

De rechter stelt vast dat de werkgevers wel degelijk concurrenten zijn. Hij is van mening dat in het concurrentiebeding voldoende duidelijk is geformuleerd waaraan de werknemer dient te voldoen. Dat er geen geografische beperking is en het ruim is geformuleerd, doet niets af aan de geldigheid van het concurrentiebeding. Dat een werkgever een zwaarwegend belang dient te hebben bij een concurrentiebeding, is enkel aan de orde bij een contract van bepaalde tijd. De betreffende werknemer heeft een contract van onbepaalde tijd, zodat aan dit argument van de werknemer wordt voorbijgegaan.

Het standpunt van de werknemer dat niet duidelijk is welke schade zijn ex-werkgever lijdt, vat de rechter op als een verzoek tot vernietiging van het concurrentiebeding. De rechter kan een concurrentiebeding immers vernietigen, indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Er dient een belangenafweging plaats te vinden.

De werknemer brengt, in tegenstelling tot de ex-werkgever, weinig belangen naar voren. De rechter oordeelt zodoende dat er geen grond is om tot (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding over te gaan. Uit hoofde van de billijkheid wordt de boete gematigd tot ongeveer twee maandsalarissen.

Indien de werknemer meer energie had gestopt in het aanvoeren van zijn belangen ten opzichte van het concurrentiebeding, was er wellicht een ander oordeel gevormd door de rechter. Bij het opstellen van een concurrentiebeding dient er altijd aan meerdere eisen te worden voldaan. Indien het belang van het concurrentiebeding niet voldoende duidelijk wordt gemaakt door de werkgever, is er een risico dat het beding geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Hieraan kunnen grote gevolgen kleven.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silveradvocaten

Heeft u te maken met een arbeidsrechtelijk vraagstuk en weet u niet wat uw verplichtingen en/of mogelijkheden zijn? U kunt in dat geval geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen