Studiekostenbeding voldoet niet aan criteria

Een Turkse broodjeszaak in Amsterdam-Centrum draait meestal in maart de hoogste omzet. Om de drukte in maart op te vangen, zijn nieuwe personeelsleden geworven. Echter, de coronacrisis breekt uit en restaurants zijn genoodzaakt de deuren met ingang van half maart te sluiten. Tot eind april is de broodjeszaak gesloten. Wel wordt in beperkte mate gewerkt met take-away bestellingen.

In maart heeft de werkgever een NOW-uitkering (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) aangevraagd. Op enig moment heeft de werkgever 60% van de loonsom over januari verkregen. Werkgever heeft besloten daarmee alle personeelsleden voor de helft van hun salaris uit te betalen. Daarnaast vraagt de werkgever aan alle medewerkers om de opgebouwde vakantiedagen op te nemen.

Eiser is een student uit Iran en verblijft in Nederland op basis van een studentenvisum en heeft bij werkgever een contract van 1 november 2019 tot en met 1 mei 2020. Hij was werkzaam als medewerker bediening. Het salaris dat hij iedere maand ontving, bedroeg 1.653 euro netto per maand voor 40 uur werk. Dit is inclusief vakantiegeld. Naar evenredigheid heeft eiser recht op 25 vakantiedagen per jaar.

De gemachtigde van eiser heeft het restant van het salaris over maart en 29 uur aan overwerk uit de maanden januari en februari gevorderd. Daarnaast zou tot en met februari ruim 70 euro te weinig aan salaris zijn betaald. Op 30 mei 2020 vertrekt eiser weer naar Iran. Het is dan ook wenselijk dat voor zijn vertrek de betalingen zijn verricht. Eiser stelt dat de betaling na zijn terugkeer naar Iran moeilijk zal zijn. Vlak voor de zitting heeft werkgever het salaris van april betaald. Het gaat om een bedrag van ongeveer 830 euro.

Samenvattend vordert eiser dat het achterstallig loon tot en met april wordt voldaan. Bovenop het achterstallig loon wordt een wettelijke verhoging en de wettelijke rente gevorderd. Daarnaast wordt verzocht de overige 14,6 vakantiedagen uit te betalen evenals de overuren. Werkgever moet ook de salarisspecificaties overleggen, aangezien deze nooit zijn ontvangen.

Beoordeling

De zaak betreft een kort geding. Werkgever heeft niet ontkend dat hij niet het volledige salaris heeft voldaan. Als reden heeft werkgever hiervoor aangevoerd dat hij niet voldoende middelen had om alle medewerkers te betalen. Werkgever vond het wel zo redelijk om iedere werknemer gelijk te behandelen en heeft toen besloten iedereen voor de helft te betalen.

Er is geen twijfel mogelijk over het bestaan van een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie waarin werkgever zich begaf. In beginsel bestaat een zwaarwichtig belang aan de zijde van werkgever. In overleg kunnen bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken worden opgeschort of zelfs afstand van worden gedaan. Dit kan echter niet eenzijdig zonder overleg worden besloten.

Eiser is afhankelijk van zijn loon om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het is dan ook niet redelijk om van eiser te verlangen dat hij met 50% loonopschorting instemt. Dat werkgever later eventueel wel over voldoende middelen zou beschikken om de achterstand in te halen doet daar niets aan af. Er bestaat namelijk onduidelijkheid over wanneer de betaling van het salaris plaats zal vinden.

Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de loonachterstand. Hiervoor kan een betalingsregeling worden overeengekomen. De werkgever heeft 100% van het salaris moeten betalen. Aangezien de werkgever zich al in een noodsituatie bevindt, wordt de verhoging gematigd tot nihil en de wettelijke rente afgewezen. In deze procedure is onvoldoende aangetoond dat overuren zijn gemaakt. De vordering wordt dan ook afgewezen. De werkgever moet wel de salarisspecificaties verstrekken en een eindafrekening verschaffen. Kortom: Werkgever mag ondanks de coronacrisis niet zomaar overgaan tot opschorting van loon.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silveradvocaten

Heeft u te maken met een arbeidsrechtelijk vraagstuk en weet u niet wat uw verplichtingen en/of mogelijkheden zijn? U kunt in dat geval geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen