Wat zegt de wet over coronaproof werken?

Een werknemer is op 26 maart 2020 niet naar het werk gekomen, omdat zijn partner verschijnselen van het coronavirus ondervond. Het ging onder andere om koorts. De werknemer had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De overeenkomst zou op 30 april aflopen. Op 27 februari 2020 was immers medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Werknemer had eerder een verlofaanvraag ingediend voor 26 maart, maar de aanvraag werd afgewezen.

Werkgever heeft twee wachtdagen in rekening gebracht. Ook zijn verlofdagen ingezet tijdens de quarantaineperiode. In maart is 70% van het loon betaald, in april was dit slechts 50%. De werkgever twijfelde over de juistheid van de mededelingen van werknemer. De werkgever had tegenbewijs moeten aanleveren, maar heeft dit niet gedaan. De werkgever had een verklaring bij de huisarts kunnen vragen van de partner van de zieke werknemer.

Vordering

Werknemer vordert dat voor zover mogelijk het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. De werknemer eist een betaling van het achterstallig loon over de maanden maart en april 2020 met nevenvorderingen. Ook wordt verzocht de werkgever te veroordelen de proceskoten en nakosten vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen.

Beoordeling

In het kader van artikel 7:628 lid 1 BW is de werkgever verplicht om loon te voldoen als de werknemer zijn arbeid niet geheel of gedeeltelijk heeft verricht, tenzij het niet-nakomen in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De werkgever dient te bewijzen dat het niet-nakomen voor rekening van de werknemer dient te komen.

De kantonrechter heeft de vorderingen van de werknemer in kort geding toegekend. Quarantaine kan niet worden aangemerkt als ziekte, maar slechts het gehoor geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Volgens de voorschriften moeten gezinsleden thuisblijven als iemand in huis coronaverschijnselen vertoond. Een uitzondering wordt gemaakt voor cruciale beroepen of vitale processen. De thuisquarantaine komt niet in de risicosfeer van de werknemer. De werkgever moet in een dergelijk geval het loon doorbetalen. Er mogen geen wachtdagen in rekening worden gebracht, nu geen sprake is van ziekte.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silveradvocaten

Heeft u te maken met een arbeidsrechtelijk vraagstuk en weet u niet wat uw verplichtingen en/of mogelijkheden zijn? U kunt in dat geval geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen