Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

In 2017 is werkneemster bij werkgever in dienst getreden als medewerker bediening. Werkgever heeft sinds april 2020 geen loon meer aan werkneemster betaald. Werkgever stelt dat werkneemster niet beschikbaar is geweest om werkzaamheden te verrichten. In kort geding vordert de werkneemster dat haar loon wordt doorbetaald.

Oordeel kantonrechter

Werkneemster heeft erkend dat zij geen werkzaamheden heeft verricht in de periode maart tot en met augustus (met uitzondering van 40,55 uur in mei). Dat werkgever de deuren moest sluiten wegens de crisis, is een situatie die voor rekening van werkgever dient te komen. Werkgever heeft werkneemster echter verzocht om werkzaamheden te komen verrichten. Het ging om het verrichten van werk in het afhaalgedeelte van het restaurant of het bezorgen van maaltijden. Werkneemster is niet ingegaan op het verzoek van werkgever.

De werkzaamheden die werkgever had voorgesteld waren redelijk

Werkneemster heeft aangevoerd dat zij niet in staat was om de werkzaamheden te verrichten, omdat zij geen oppas had voor haar zevenjarig zoontje. Werkgever heeft toen voorgesteld om haar zoontje mee te nemen naar het werk. Werkneemster heeft hieraan geen gehoor gegeven, omdat haar zoontje dit niet zag zitten. Dit is een factor die voor rekening van werkneemster dient te komen. De werkzaamheden die werkgever had voorgesteld waren redelijk en daarom had werkneemster deze werkzaamheden ook moeten verrichten. Door deze werkzaamheden niet te verrichten, heeft zij in acht genomen dat geen recht op loon bestond. Wat van een werknemer in redelijkheid mag worden verwacht moet per geval worden beoordeeld.

Kortom, het feit dat werkgever wegens de crisis zijn restaurant moest sluiten is een situatie die in beginsel voor zijn eigen rekening komt. Dit houdt in dat werkneemster in dat geval recht heeft op loon. In dit geval heeft werkneemster geweigerd om werkzaamheden te verrichten in het afhalen van gerechten, terwijl dit in redelijkheid wel van haar mocht worden verwacht. De uren die werkneemster niet heeft gewerkt, hoeven daarom niet te worden doorbetaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de verplichting tot het betalen van loon of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen