Werknemer en werkgever komen een arbeidsovereenkomst overeen voor de duur van 6 maanden plus 1 dag. Er wordt een proeftijd overeengekomen ter hoogte van 1 maand. Tussen partijen is overeengekomen dat het dienstverband een dag na de overeengekomen datum van start zal gaan. Op enig moment heeft werknemer zich ziekgemeld. Werkgever besluit werknemer binnen de proeftijd te ontslaan.

Verzoek

Werknemer verzoekt de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Ook wordt verzocht om wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Werknemer stelt dat sprake zou zijn van een nietig proeftijdbeding volgens artikel 7:652 lid 4 sub a BW. Daarnaast zou geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst van zes maanden, aangezien het dienstverband feitelijk pas op 3 januari 2020 van kracht is.

De kantonrechter heeft de verzoeken van werknemer afgewezen. Er wordt hoger beroep ingesteld tegen het oordeel van de kantonrechter.

Oordeel hof

Partijen beoogde een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor 6 maanden plus 1 dag. Deze afspraak is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Het daadwerkelijke moment van werken moet worden onderscheiden van de startdatum in de overeenkomst. De aanvangsdatum is in feite niet veranderd. Het betrof een oproepovereenkomst voor 16 tot 40 uur per week. Werkgever was dan ook niet verplicht om werknemer op 2 januari 2020 daadwerkelijk werkzaamheden aan te bieden, zolang zij in ieder geval die week maar 16 uur werk aan werknemer aanbiedt.

Ook is niet gebleken dat werkgever beoogde de arbeidsovereenkomst te wijzigen of daadwerkelijk heeft gewijzigd. Dit kan ook niet worden afgeleid uit het feit dat werknemer pas op 3 januari is begonnen met de werkzaamheden.

Al het voorgaande zou maken dat het proeftijdbeding rechtsgeldig is. Daarnaast is de arbeidsovereenkomst door de werkgever tijdig, binnen de proeftijd, opgezegd. Het hof is het dus eens met het vonnis van de kantonrechter.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over bedingen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen