Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Het betreft het vraagstuk of tussen X en Y een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Sinds 2015 heeft Y werkzaamheden voor X verricht. Y heeft via zijn eenmanszaak maandelijks bedragen gefactureerd aan X.

X heeft in december 2020 besloten om de opdracht te beëindigen. X heeft als reden aangevoerd dat de samenwerking al enige tijd moeizaam verliep en dat afspraken niet (tijdig) werden nagekomen.

Y heeft zich echter op het standpunt gesteld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarom wordt verzocht om een vernietiging van het ontslag op staande voet en subsidiair verzocht om een billijke vergoeding, transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en niet genoten vakantiedagen.

Oordeel kantonrechter

De rechter heeft aangevoerd dat bij de beoordeling meerdere aspecten een rol spelen. Zo dient te worden gekeken naar de rechten en verplichtingen die in aanmerking moeten worden genomen, die partijen bij het aangaan van hun rechtsverhouding voor ogen stond en de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan (de inhoud van) de rechtsverhouding.

De rechter komt tot het oordeel dat tussen partijen geen arbeidsovereenkomst is ontstaan. Uit het gedrag van partijen is niet op te maken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De maandelijkse facturen (voor een vast bedrag) kunnen als arbeid en loon worden gezien. Echter, zij kon zelf bepalen wanneer en waar de werkzaamheden werden verricht. Ook hoefde geen overleg plaats te vinden ten aanzien van vakantiedagen. De vorderingen van de opdrachtnemer zullen dan ook worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen