Tot twee keer toe is ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

Opdrachtgever is eigenaar van een huis met een stuk grond eromheen. Aan het stuk grond grenst een parkeerterrein van Landal Greenparks. In 2008 woonde opdrachtgever nog niet op het stuk grond aangrenzend aan het Greenpark, maar nog elders. Hij liet zijn huis renoveren. Op het stuk grond stonden diverse bomen van ongeveer 20 meter hoog. Opdrachtgever wilde deze boom weg hebben en heeft hiervoor van de gemeente een vergunning gekregen. Opdrachtgever heeft een houthakker ingeschakeld om de boom neer te halen tegen een vergoeding van 1.100 euro. De houthakker zou dan het hout van de boom meenemen. Tijdens het omzagen is de boom op een auto gevallen die op het parkeerterrein van Landal Greenparks stond.

Landal Greenparks en de eigenaar van de auto waren niet gewaarschuwd dat de bomen zouden worden omgezaagd. Ook waren er geen borden of waarschuwingslinten te bekennen. De kosten om de auto te laten repareren worden begroot op ruim 36.000 euro.

De WA-verzekeraar van de houthakker heeft een bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De houthakker heeft in een periode van 4 jaar ongeveer 10-15 keer bomen gekapt, zonder dat er problemen voordeden. De gereedschappen die zijn gebruikt zijn van zowel de houthakker zelf als van zijn hulpje. Tijdens de betreffende dag zou de windkracht normaal zijn geweest. Tijdens het inzagen van de bomen begon het steeds harder te waaien. Op het moment dat er een harde windvlaag kwam is de boom ten val gekomen op de auto.

De twee houthakkers en de opdrachtgever zijn door de verzekeraar van de eigenaar van de auto aangeschreven voor de vergoeding van de schade. Het gaat om een bedrag van bijna 47.500 euro, waarin de kosten voor vervangend vervoer zijn meegerekend.

Oordeel hof

Het staat vast dat geen maatregelen zijn genomen om omstanders te waarschuwen. Ook zijn geen maatregelen genomen die eventuele schade zouden kunnen voorkomen als de boom de andere kant zou opvallen dan was gepland.

Opdrachtgever zou aansprakelijk zijn voor de houthakkers, nu het gaat om niet-professionele houthakkers. Hierdoor is willens en wetens het risico aanvaard dat er iets mis kon gaan. Het hof stelt dat de opdrachtgever niet jegens de eigenaar van de auto onrechtmatig heeft gehandeld door te kiezen voor niet-professionals. Opdrachtgever heeft wel de zorgvuldigheidsnorm geschonden zoals die in het maatschappelijk verkeer geldt. Niet is gebleken dat opdrachtgever wist dat de houthakkers niet capabel waren. Opdrachtgever heeft aangevoerd dat met de houthakkers was afgesproken dat zij de buren zouden inlichten over de werkzaamheden aan de bomen.

Opdrachtgever had een waarschuwingsplicht met betrekking tot mogelijke beschadiging van eigendommen van een van de buren. Dat deze omvang aanzienlijk was (gezien het aantal huisjes op het park) doet daar niets aan af. Opdrachtgever had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht worden genomen. Er is in zijn totaliteit niet gewaarschuwd, ook niet toen het harder ging waaien. Gezien het feit dat het gaat om niet-professionele houthakkers, had de opdrachtgever de buren zeker moeten waarschuwen. Opdrachtgever heeft jegens de eigenaar van de auto onrechtmatig gehandeld. Opdrachtgever is voor het gehele schadebedrag aansprakelijk.

Kortom, de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de omgezaagde boom heeft aangericht, aangezien hij een waarschuwingsplicht had.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen