Werknemer is terecht ontslagen wegens ‘stank’

Werknemer werkt sinds 1999 bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de functie van senior complexbeveiliger in een penitentiaire inrichting. Werknemer heeft een dienstverband van 30 jaar en is op de hoogte van de regels die gelden. Er gelden drie reglementen. Daarin staat onder andere dat werknemers zich integer moeten gedragen (ook in artikel 6 van de Ambtenarenwet). In een gedragscode staat: “ook in de omgang met anderen ben je betrouwbaar en zorgvuldig, correct, fatsoenlijk en respectvol.” In de gedragscode staat ook dat “het opzettelijk verstrekken van onjuiste of gemanipuleerde informatie niet getolereerd wordt.”

DJI heeft maatregelen genomen om de verspreiding van Covid-19 onder medewerkers en gedetineerden tegen te gaan. Er zijn regels gesteld indien de werknemers op vakantie willen. Er zal geen loon worden doorbetaald als een werknemer naar een land vertrekt met code rood of oranje. Na 15 juni 2020 zijn er strengere regels gesteld. De werknemers die niet terug kunnen keren vanuit het vakantieland of degene die in quarantaine moeten, krijgen geen salaris doorbetaald. In dat geval dienen vakantiedagen te worden ingezet of verlof worden opgenomen.

Werknemer is van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 met vakantie gegaan. In die periode gaat werknemer naar Turkije, waarvoor code oranje geldt. Terwijl werknemer op vakantie is, appt hij zijn leidinggevende dat hij in Duitsland zou zitten en eerder op de Griekse eilanden verbleef. Dit zijn gebieden met code geel. Voordat werknemer terugkeert naar Nederland, wordt in Turkije een coronatest afgenomen. Deze test blijkt negatief te zijn.

Op enig moment raakt werkgever op de hoogte van de leugen van werknemer. Er is meermaals gevraagd of hij in een land met code oranje is geweest. Werknemer blijft ontkennen. Meerdere collega’s beweren dat werknemer wel in Turkije is geweest. Werkgever verzoekt werknemer met stukken te onderbouwen dat hij niet in een land met code oranje is geweest. Werkgever vertrouwt de zaak niet en besluit het Bureau Integriteit (BI) in te schakelen om onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek krijgt werknemer een schorsing met behoud van loon opgelegd. Werknemer meldt zich ziek; ook tegenover de bedrijfsarts geeft werknemer aan niet in Turkije te zijn geweest. Een dag later geeft werknemer het op en verklaart dat hij wel in Turkije is geweest. Werknemer geeft aan dat hij bang was dat hij in de verplichte quarantaine moest en daardoor geen loon zou krijgen.

Werkgever gaat over op een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter. Werkgever stelt dat van hem niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst langer in stand te houden. Werknemer zou zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim; ook is meermaals gelogen.

Werknemer stelt dat het ontslag disproportioneel is, gezien zijn dienstverband en de onberispelijke staat van dienst. Werknemer stelt onder stress te hebben gehandeld. Daarnaast zou hij al sinds 3 september 2020 arbeidsongeschikt zijn. Het is volgens hem goed mogelijk dat zijn gedrag daaruit is voortgekomen.

Oordeel kantonrechter

Volgens de rechter is geen sprake van een opzegverbod (7:670 BW). De arbeidsongeschiktheid zou het gevolg van een arbeidsconflict zijn en niet van ziekte. Het gaat om de vraag of van werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst in stand te laten.

In het kader van goed werknemerschap, maar zeker gezien het feit dat het een ambtenaar betreft, wordt er zwaar getild aan het feit dat er werd gelogen. Er is in strijd gehandeld met de geldende gedragscodes. Er is meermaals gelogen over zijn verblijf. De leugens zijn schriftelijk bevestigd door middel van een vervalst document.

Volgens werknemer zouden er meerdere verzachtende omstandigheden zijn, die een ontslag onredelijk maken. De rechter kent veel gewicht toe aan het dienstverband. Ook heeft de rechter erkent dat de ontbinding zware gevolgen zal hebben voor werknemer.

De rechter komt tot het oordeel dat de omstandigheden niet opwegen tegen het ernstige plichtsverzuim van werknemer. Ondanks dat sprake is van stress, is er geen redenen dat de handelswijze van werknemer milder zou moeten worden getoetst. Van een professionele medewerker met ruime ervaring mag worden verwacht dat hij ook in situaties van stress juiste handelingen verricht in plaats van grijpt naar leugens en valse documenten.

De werkgever hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. De arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden. Werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding nu sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen