Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Werkneemster is bij de rechtsvoorganger van werkgever in dienst getreden als tandarts. Zij ontving een salaris van 41% van haar maandomzet. Op enig moment is werkneemster arbeidsongeschikt geraakt. Werkneemster heeft met een collega tandartsassistent een vertrouwelijk gesprek gehad. Naar aanleiding van dat gesprek heeft werkgever een gesprek ingepland met werkneemster. Werkneemster heeft wegens ziekte de afspraak afgezegd. Daarbij is vermeld dat wegens de beschuldigingen van werkgever juridische hulp wordt ingeschakeld.

Werkneemster is dezelfde dag nog ontslagen. Werkneemster zou aan haar collega vertrouwelijke informatie hebben gevraagd om de inspectie te kunnen waarschuwen, werkneemster zou haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden en is niet verschenen op het gesprek.

Oordeel kantonrechter

Werkneemster heeft in het gesprek met haar college haar verplichtingen als goed werkneemster geschonden. Dit kan geen dringende reden voor ontslag opleveren. Volgens de rechter kan het ontslag op staande voet wegens de schending van de geheimhoudingsplicht geen stand houden. De arbeidsovereenkomst kan wel worden ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Het gesprek tussen werkneemster en haar collega had een persoonlijk en vertrouwelijk karakter. Daarnaast heeft werkneemster tegenover de werkgever geen opmerkingen over de inspectie gemaakt en is ook niet daadwerkelijk over gegaan tot het inschakelen van de inspectie. Ook heeft werkneemster een schoon en langdurig dienstverband. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

De kantonrechter wijst de vordering van werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden toe. Aan werkneemster wordt een wettelijke transitievergoeding toegekend. Volgens de kantonrechter is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen. Door het gedrag van werkneemster is het vertrouwen verloren. Ook valt niet in te zien dat een vruchtbare samenwerking nog mogelijk is.

De kantonrechter heeft het verzoek om een billijke vergoeding toe te kennen afgewezen. Het moet gaan om ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Niet is gebleken dat ontbinding het gevolg is van dergelijk ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen