Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Werknemer heeft de leeftijd van 50 jaar en is sinds juli 2018 in dienst bij werkgever. In het verleden is werknemer al vaker in dienst geweest bij de werkgever, namelijk van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 en van 1 februari 2018 tot en met 1 maart 2018. In de laatste arbeidsovereenkomst die is gesloten, is geen functie overeengekomen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In de arbeidsovereenkomst is onder andere overeengekomen dat de werknemer geen schoonmaakwerkzaamheden mag verrichten bij de klant, of op andere wijze betrokken mag zijn. Ook mag werknemer niet in dienst treden van de klant zolang het dienstverband bestaat. De werknemer is niet gehouden om als zelfstandig ondernemer/directie bij een derde werkzaamheden te verrichten op objecten.

In januari 2019 heeft de werknemer een eenmanszaak laten registreren bij de Kamer van Koophandel, per 1 januari 2019. In november 2019 heeft een van de klanten van werkgever de overeenkomst opgezegd. Zij legt aan de opzegging ten grondslag dat zij niet tevreden is over de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden. In februari 2020 hebben werknemer en zijn partner met een beherend vennoot van werkgever gesproken. Hier is het bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, besproken.

In maart 2020 heeft een andere klant van de werkgever een e-mail gestuurd met daarin een opdracht die enige tijd is verstrekt. In die e-mail wordt de vraag opgeworpen wanneer dit wordt opgelost. Op enig moment krijgt de werkgever naheffingsaanslagen parkeerbelasting wegens geen of te weinig betaalde parkeerbelasting voor de bedrijfsauto. Deze auto had werknemer in gebruik.

De vennoot waarmee in februari 2020 is gesproken verzoekt de werknemer om hem te bellen en spullen mee te nemen. De werknemer geeft hier geen gehoor aan en meld zich ziek. Twee dagen na de ziekmelding heeft werknemer een brief ontvangen waarin hij op staande voet werd ontslagen. Als reden wordt gegeven dat werkzaamheden zijn verricht in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer. Hiervoor is geen toestemming gevraagd, waardoor volgens de werkgever in strijd is gehandeld met de arbeidsovereenkomst.

De werknemer stelt dat geen sprake is van een dringende reden en dat hij zich, na zijn herstel, beschikbaar stelt voor werk en aanspraak maakt op doorbetaling van zijn salaris. De werkgever heeft aangegeven het ontslag in stand te laten.

Verzoek en verweer

Primair doet de werknemer een verzoek om het ontslag op staande voet te vernietigen en subsidiair toekenning van onder andere een billijke vergoeding. Werknemer heeft later aangegeven alleen zijn primaire verzoek te willen handhaven. Volgens werknemer is het ontslag niet onverwijld gegeven en ook de dringende reden niet onverwijld medegedeeld. Het is onduidelijk wanneer het onderzoek naar werknemer is gestart. Ook zou geen hoor en wederhoor zijn gepleegd. Werknemer geeft toe ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, maar niet in strijd met de arbeidsovereenkomst te hebben gehandeld. Hij heeft geen werkzaamheden verricht op objecten van werkgever en heeft zich nooit bij klanten aangeboden. Werknemer zou visitekaartjes hebben uitgedeeld, met een foutief e-mailadres, zodat klanten hem altijd konden bereiken. Hij had immers geen zakelijke telefoon van werkgever.

Werkgever is het niet eens met het verzoek van de werknemer. Nadat in februari is bevestigd dat de werknemer een eigen onderneming had, is een onderzoek gestart. Nadat het onderzoek was afgerond, is de kans aan werknemer geboden hierop te reageren. Volgens werkgever is er wel degelijk een dringende reden nu werknemer eigen onderneming heeft waarmee schoonmaakwerkzaamheden werden uitgevoerd bij klanten van werkgever. Werknemer heeft zijn werkzaamheden voor de klanten van werkgever verwaarloosd.

Beoordeling

De kantonrechter acht het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Het onderzoek naar de werknemer heeft 1 maand geduurd. De werkgever had inzichtelijk moeten maken waar het onderzoek precies uit bestond en op welke momenten welke informatie is verzameld. Het is niet duidelijk wat tussen de datum van het bericht ‘bel me’ en het daadwerkelijk ontslag heeft afgespeeld. Het ontslag is niet onverwijld gegeven. De kantonrechter zal het ontslag vernietigen. De arbeidsovereenkomst duurt voort en daarom heeft werknemer recht op loon, vermeerderd met wettelijke verhoging en de wettelijke rente. Ook moet de werkgever deugdelijke specificaties overleggen. De werkgever moet de werknemer weer werkzaamheden laten verrichten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen