Ontbinding arbeidsovereenkomst in verband met uitlatingen op sociale media

Werknemer is reeds jaren werkzaam bij Greenpeace als finance officer. Greenpeace heeft een gedragscode opgesteld waarin onder andere de kernwaarden en principes van het bedrijf staan opgenomen. De betreffende werknemer heeft een account op Facebook, wat alleen zichtbaar is voor vrienden. Het was tot oktober 2019 zichtbaar dat werknemer voor Greenpeace werkte.

Eind oktober heeft werkgever een klacht ontvangen over de betreffende werknemer. De werknemer van Greenpeace heeft zich via Facebook uitgelaten over protesten die in Hong Kong plaatsvinden. Het gaat onder andere over de ontwikkeling van kernwapens. Ook over andere milieukwesties en een waterstofbom zijn berichten geplaatst.

Verzoek aan de kantonrechter

Er wordt primair een beroep gedaan op verwijtbaar handelen. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen door werknemer, maar er wordt wel een transitievergoeding toegekend van ruim 3.500 euro. De uitingen van werknemer zijn immers in strijd met goed werknemerschap (ondanks het recht op vrijheid van meningsuiting). Werknemer is het niet eens met het oordeel van de kantonrechter en gaat in hoger beroep. Het hof wordt verzocht om de arbeidsovereenkomst te herstellen.

Oordeel van het gerechtshof

Er wordt een afweging gemaakt tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het feit dat werknemer zich als goed werknemer dient te gedragen. Het hof heeft de volgende aspecten in zijn oordeel betrokken: (i) de aard van de meningsuiting, (ii) de motieven van de werknemer, (iii) de schade die de werkgever dientengevolge lijdt en (iv) de zwaarte van de opgelegde sanctie.

Ten aanzien van de aard van de meningsuiting heeft het hof geoordeeld dat Greenpeace een werkgever is met een sterke politieke, ideologische en maatschappelijke visie. Het verbeteren van het milieu en het zorgen voor vrede is dan ook de missie van Greenpeace. Werknemer dient deze kernwaarden te respecteren, ook buiten werktijd. De uitlatingen van werknemer zijn dan ook in strijd met de kernwaarden.

Daarnaast had werknemer uitsluitend persoonlijke en emotionele motieven voor het doen van zijn uitlatingen. Daarom komt hem een lager beschermingsniveau toe dan waar het de eerbiediging van zijn recht op vrijheid van meningsuiting betreft.

Greenpeace heeft aangevoerd dat zij volledig afhankelijk is van donateursgelden. Deze geloofwaardigheid komt in het gedrang wanneer werknemers zich in het openbaar uitlaten en de uitlatingen niet stroken met de kernwaarden van Greenpeace. Aannemelijk is dat Greenpeace financiële- en/of reputatieschade heeft geleden en dat zij negatief in het nieuws gekomen.

Gelet op de houding van werknemer had Greenpeace niet een minder zwaar middel moeten inzetten. Het hof komt tot het oordeel dat de kantonrechter een juiste afweging heeft gemaakt. Werknemer heeft ook aangegeven dat hij niet bereid is om zich aan de gedragscodes te houden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen