Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Werkneemster is in dienst bij een supermarkt als caissière. Tijdens een glijpartij is de caissière ten val gekomen en heeft daardoor letsel opgelopen. Werkneemster heeft bij de inpaktafel een pot groentes laten vallen. Dit ruimt de betreffende werkneemster op met een emmer water. Bij het afrekenen is zij gevallen. Het letsel is echter ontstaan toen de caissière boodschappen deed voor eigen gebruik. De andere dag heeft werkneemster zich ziek gemeld.

Werkgever heeft de aansprakelijkheid niet erkend. Volgens werkgever is de schade niet ontstaan tijdens de uitoefening van haar werk. De schade is ontstaan tijdens het doen van boodschappen voor het privégebruik.

Oordeel kantonrechter

De vraag waarover de rechter zich moet buigen is of de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die is ontstaan. Er zijn verklaringen gedaan nadat het ongeval plaatsvond en jaren later zijn nogmaals andere verklaringen gedaan. De kantonrechter gaat uit van de verklaringen die direct na het ongeval zijn gedaan. De geloofwaardigheid daarvan is groter.

Het criterium ‘in de uitoefening van het werk’ moet niet te beperkt worden opgevat. In dit geval heeft het ongeval niet in de uitoefening van het werk plaatsgevonden. Het ongeval is gebeurd toen zij boodschappen deed voor eigen gebruik. Er bestond geen werkgeversaansprakelijkheid.

De kantonrechter geeft aan dat indien sprake was van ‘in de uitoefening van werk’ ook geen zorgplichtschending bestond. Er was immers geen sprake van een onrechtmatige daad of een gebrekkige opstal. De vorderingen worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen