Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Wibra heeft met haar werknemers die werkzaam zijn op basis van een flexibel contract een aantal basisuren afgesproken. De ene week kan op die manier meer worden gewerkt, en de andere week wat minder. Na verloop van een periode van 12 maanden kan de werkgever de uren bijstellen. Als aan het einde te weinig gewerkte uren zijn vast komen te staan, worden er min-uren geregistreerd. Deze uren moeten dan op een later moment worden gewerkt. Op het moment dat werknemer meer werkt, gaat dit van het min-uren saldo af.

Wibra betaalde het salaris aan haar werknemers door, ondanks dat er weinig werk kon worden verricht door de coronacrisis. Op enig moment konden de winkels mondjesmaat weer open en later geheel. De min-uren van de werknemers zijn inmiddels wel verder opgelopen. Wibra wil de uren door de werknemers laten inhalen. Zij verwijst daarbij op artikel 4 uit de betreffende cao.

Werknemers zijn het niet eens met het feit dat zij de min-uren moeten inhalen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Zij stellen dat sprake is van slecht werkgeverschap. Volgens de werknemers kunnen zij er niets aan doen dat zij niet konden werken. Dit is een risico dat voor werkgever moet komen. Doordat werknemers onbetaald werken, zou sprake zijn van strijd met artikel 7:628 BW.

Ook zou artikel 4 uit de cao ervoor zijn bedoeld om pieken en dalen op te vangen. Het beding is niet bedoeld om een lockdown op te vangen. Het inhalen van de min-uren zou onevenredig belastend zijn. Tot slot wordt gesteld dat de Wibra aanspraak kon maken op loonsubsidie via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Oordeel

Volgens de wet (artikel 7:628 BW) hebben werknemers recht op loon als zij niet kunnen werken wegens omstandigheden die niet in de eigen risicosfeer liggen. Het is een bepaling van dringend recht: ten nadele afwijken kan dus niet.

Volgens de rechter is geen sprake van strijdigheid tussen artikel 4 van de cao en artikel 7:628 BW. Tijdens het thuiszitten hebben werknemers immers het volledige loon betaald gekregen. Ook maakt werkgever geen oneigenlijk gebruik van het artikel in de cao. Het is niet zo dat werkgever ongelimiteerd min-uren kan registreren; zij heeft te maken met een bepaalde marge. Elke winkelmedewerker moet wekelijks ongeveer 40 minuten extra werken om de min-uren in te halen. Dit is niet onaanvaardbaar te achten. Daarom kan niet worden gesproken van slecht werkgeverschap.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over dit artikel of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen