Werknemer is terecht ontslagen wegens ‘stank’

Werknemer werkt sinds 2014 als chauffeur/bezorger voor een bakkerij. Werknemer brengt goederen rond bij afnemers, maar ook bij andere vestigingen. Eveneens worden spullen opgehaald bij leveranciers.

Sinds oktober 2020 heeft werkgever aan haar werknemers laten weten dat zij verplicht zijn om voorlopig een mondkapje te dragen. Betreffende werknemer weigert om een mondkapje te dragen. Volgens hem wordt hij daardoor in zijn werkzaamheden belemmerd. Ook zou hij voldoende afstand kunnen houden van zijn collega’s. Daarom stelt werknemer dat het niet nodig is om een mondkapje te dragen.

Werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer pas weer aan het werk mag als hij een mondkapje draagt. Er wordt een beroep gedaan op het instructierecht. Werknemer zou zich moeten houden aan de instructies die werkgever hem geeft. Werkgever had slechts toegezegd in de auto geen mondkapje te hoeven dragen. Werknemer is het niet eens met de handelswijze van werkgever en besluit een kort geding aan te spannen.

Kortgeding bij de rechtbank

De vraag waar de voorzieningenrechter zich over moet buigen luidt als volgt: Mag een werknemer blijvend weigeren om een mondkapje te dragen, ondanks meermaals aandringen van werkgever?

De rechter geeft werkgever gelijk met betrekking tot het dragen van een mondkapje. De werkgever heeft een bevoegdheid om deze verplichting op te leggen. De werkgever is immers gehouden om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Tot die tijd mag de werkgever het loon van werknemer opschorten. Daarnaast heeft werkgever een bedrijfsbelang; aan werknemers moet het loon worden uitbetaald als zij ziek zijn of in quarantaine moeten.

Volgens de rechter hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende functies en het al dan niet verplicht dragen van een mondkapje. Iedereen moet zich houden aan de verplichting.

Het feit dat de effectiviteit van een mondkapje nog niet vaststaat, maakt het niet anders. Het is immers een maatschappelijk aanvaard middel. De rechter gaat er daarom op dit moment vanuit dat het dragen van een mondkapje bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over schade en aansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen