Een concept overeenkomst kan kwalificeren als een arbeidsovereenkomst

Werkneemster was werkzaam als rechtshulpverlener bij SRK Rechtsbijstand. Diverse opdrachtgevers hebben het contract met SRK opgezegd, waardoor SRK haar activiteiten heeft doen eindigen. Een deel van de werknemers is naar ARAG overgestapt en een deel naar DAS. Alvorens konden werknemers kenbaar maken wat hun voorkeur was. Werkneemster in kwestie zou de overstap maken naar DAS, maar had de voorkeur voor ARAG opgegeven. Op 1 juli 2019 heeft werkneemster de overstap gemaakt naar ARAG. SRK heeft laten weten dat haar dienstverband met SRK zou eindigen op 1 juli 2019 met wederzijds goedvinden, nu zij voor ARAG zou gaan werken.

Kwestie

Partijen verschillen van mening of sprake is van een opzegging of van een beëindiging met wederzijds goedvinden. In geval sprake zou zijn van opzegging, zou werkneemster aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding en een gefixeerde schadevergoeding.

Beoordeling

De kantonrechter heeft zich over de vraag gebogen of sprake is van beëindiging met wederzijds goedvinden of opzegging door de werkgever. De brief van de werkgever moet worden gezien als een aanbod om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Hiermee is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste (art. 7:670b BW).

Om te kunnen spreken van een beëindiging met wederzijds goedvinden, moet sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer, gericht op beëindiging van het dienstverband. De werkneemster heeft handelingen verricht waaruit kan worden opgemaakt dat zij het aanbod van de werkgever heeft aanvaard. Door aanvaarding heeft de werkneemster geen recht op transitievergoeding en/of gefixeerde schadevergoeding. De vorderingen van werkneemster worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen