Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Werknemer is in dienst van de rechtsvoorganger van de reclassering. Op enig moment wordt de werknemer thuis opgezocht. Werknemer wordt 40 keer met een ijzeren hamer op het hoofd geraakt. Werknemer komt in het ziekenhuis terecht. Werknemer is tussen de 80 en 100% arbeidsongeschikt geraakt.

Werknemer heeft werkgever gedagvaard en heeft een betaling van de geleden schade gevorderd. Ook wordt een betaling gevorderd voor vermogensschade en immateriële schade. Werknemer stelt dat werkgever tekort is geschoten in haar zorgplicht. Volgens werknemer heeft werkgever ondanks bekendheid van gevaarlijke cliënten geen maatregelen getroffen om medewerkers, ook in hun privétijd, te beschermen. Werkgever betwist dat zij haar zorgplicht zou hebben geschonden, nu het gaat om een ongeval die buiten de werkplek en werktijd heeft plaatsgevonden.

Oordeel

De kantonrechter komt tot het oordeel dat werkgever aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door de aanslag. Volgens de Hoge Raad kan niet worden gesproken van bijzondere omstandigheden. Daarom zou de werkgever niet aansprakelijk zijn voor de schade van het ongeval.

Essentie

De werkgever is verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en de gebruikte werktuigen. Werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen. Het criterium ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden’ dient ruim te worden uitgelegd.

Als het gaat om de privésituatie van de werknemer heeft de werkgever weinig zeggenschap met betrekking tot de werkplek en het geven van aanwijzingen. Er moet worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Werkgever is alleen aansprakelijk voor ongevallen in de privésituatie in het geval dat sprake is van een bijzondere omstandigheid. Van een bijzonder geval kan sprake zijn als het gaat om specifiek en ernstig gevaar waarvan werkgever op de hoogte is.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen