Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Werknemer is als kraanmachinist werkzaam in de haven. Hij heeft meermaals schade veroorzaakt op het werk, maar ook buiten werktijd ontstaan vaak opstootjes. In 2018 en 2019 heeft werknemer in de gevangenis gezeten. Werkgever heeft werknemer gewaarschuwd voor een volgende keer als hij wederom in hechtenis wordt genomen of op grond van een andere reden ongeoorloofd afwezig is. Werknemer zou in dat geval worden ontslagen.

Werknemer heeft zich op enig moment, ondanks herhaalde waarschuwingen, ziekgemeld. De werknemer is niet bereikbaar voor zijn werkgever. De moeder van werknemer heeft aangegeven dat de werknemer nog altijd ziek is en daarom onbereikbaar is. Werkgever besluit het loon te staken, omdat de reden voor afwezigheid niet kan worden vastgesteld.

Na twee werkweken blijkt dat werknemer in detentie zit. Werkgever is van mening dat het hier gaat om ongeoorloofde afwezigheid en besluit werknemer op staande voet te ontslaan.

Wat staat er in de wet?

Het ontslagstelsel kent een vergaande bescherming van de werknemer. Een ontslag op staande voet is pas rechtsgeldig als aan velen strenge voorwaarden wordt voldaan. In de gevallen dat het echt niet meer mogelijk is voor een werkgever om de arbeidsovereenkomst in stand te houden, kan worden overgegaan op een ontslag op staande voet. De dringende reden moet ik dat geval zwaarder wegen dat de persoonlijke omstandigheden van werknemer.

In beginsel kan een voorlopige hechtenis of detentie niet leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet. Ook in dit geval ziet de rechter geen aanleiding om anders te oordelen, ondanks de meerdere waarschuwingen en het gedrag van werknemer. Een ontslag op staande voet kan in de gegeven omstandigheden niet worden gegeven.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Werkgever heeft verzocht om een ontbinding op de e-grond en/of de g-grond; het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten resp. een verstoorde arbeidsrelatie. Voor de e-grond is geen plaats, nu het niet snel informeren over de hechtenis niet ernstig genoeg is om de ontbinden op die grond. Er kan wel worden gesproken van een verstoorde arbeidsverhouding. Het is namelijk de derde keer dat werknemer in hechtenis wordt genomen, ondanks meerdere waarschuwingen. Het is allerzins begrijpelijk dat werkgever het vertrouwen in werknemer heeft verloren en een goede voortzetting van de arbeidsovereenkomst in de weg staat. Werknemer kan wel aanspraak maken op een transitievergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen