Studiekostenbeding voldoet niet aan criteria

Een chauffeur wordt ingeleend bij een bedrijf. Op enig moment wil de chauffeur een collega helpen met een openstaande achterdeur van een vrachtwagen. In verband met een kleine ruimte kan de deur niet worden gesloten, dus moet de vrachtwagen eerst een stukje naar voren rijden. De chauffeur raakt met zijn hand bekneld tussen de deur van de vrachtwagen en een pilaar. De betreffende chauffeur wordt een dag en een nacht in het ziekenhuis opgenomen met letsel.

De inspectie SZW besluit de inlener een boete op te leggen voor 18.000 euro. Werkgever is het niet eens met de (hoogte van de) boete. De bestuursrechter heeft de boete van de werkgever gematigd tot een bedrag van 12.000 euro.

Oordeel Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

De Afdeling kan zich niet vinden in de matiging van de boete door de bestuursrechter. De minister heeft immers een discretionaire bevoegdheid met betrekking tot het opleggen van boetes. Wel moet de minister daarbij rekening houden met de omstandigheden van het geval. Op die manier kan de boete worden gevormd tot een passende, geboden en evenredige sanctie. Eventuele matigingsgronden zijn in een beleidsregels vastgelegd.

De werkgever heeft aangevoerd dat het vrijwel onmogelijk is om alle risico’s bij het laden- en lossen in kaart te brengen. Daarnaast zou de schade minder zijn geweest als de chauffeur de werkschoenen had aangehad, zoals ook is voorgeschreven door de werkgever. Dan zou een ziekenhuisopname wellicht zijn voorkomen.

Ondanks dat veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden over de zeer krappe werkruimte, zijn er geen aanpassingen door de werkgever gedaan. De handschoenen hadden de chauffeur niet kunnen beschermen tegen het letsel.

Er mocht geen matigingsgrond worden toegepast, ondanks dat de werkgever inspanningen heeft verricht om de veiligheid van personeel te beschermen. Er was immers geen veilige manier van werken ontwikkeld dat beknellingsgevaar kon voorkomen. Daarnaast is het feit dat de chauffeur voor korte duur in het ziekenhuis is verbleven en geen sprake is van blijvend letsel ook geen grond voor matiging. De chauffeur heeft 10 maanden niet kunnen werken, waardoor de boete niet onevenredig hoog is. De boete blijft 18.000 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nesliham_Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen