Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Werknemer is in dienst bij een supermarkt. Tijdens de werkzaamheden komt de werknemer in het magazijn ten val. Hierdoor is een enkelbreuk ontstaan, met blijvend letsel tot gevolg.

Werkgever en werknemer zijn het niet eens over het ontstaan van de schade. Werknemer stelt dat op een lege pallet werd geklommen om iets te kunnen pakken. Op de lege pallet zou yoghurt hebben gelegen, waardoor hij is uitgegleden en is gevallen. Werkgever stelt dat het gaat om een misstap van de pallet. Werkgever heeft de Inspectie SZW niet ingeschakeld.

Werknemer stelt de werkgever aansprakelijk en doet daarbij een beroep op artikel 7:658 BW. Werkgever heeft een verzekering voor aansprakelijkheid afgesloten. De verzekeraar erkent aansprakelijkheid en start een onderzoek naar het ongeval.

Kantonrechter

Het staat vast dat op de werkvloer lege pallets stonden. Werkgever heeft geen bijzondere instructies gegeven rondom het weghalen van de pallets als ze leeg zijn. Ook heeft werkgever nagelaten instructies te geven over de pallets (bijvoorbeeld dat ze niet mogen worden betreden als ze leeg zijn). Werkgever heeft onvoldoende maatregelen getroffen om dergelijke ongevallen te voorkomen. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk en eist een vergoeding voor de schade die is ontstaan. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe.

Hoger beroep

Het hof laat zich allereerst uit over de verdeling van de bewijslast op grond van artikel 7:658 lid 2 BW. Werknemer moet stellen/bewijzen dat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade is ontstaan. De toedracht daarvan hoeft de werknemer niet te stellen. In dat geval is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Indien de werkgever hier niet in slaagt, dan wordt een causaal verband tussen de tekortkoming en de schade aangenomen. Een werkgever kan in een dergelijk geval alleen nog aan de aansprakelijkheid ontkomen door te stellen dat bij nakoming van de zorgplicht het ongeval zich ook zou hebben voorgedaan.

Werkgever stelt dat het betreden van pallets an sich niet gevaarlijk is en het niet gaat om een specifiek werkrisico. Ook zouden de gevolgen van een ongeval meestal beperkt zijn. Volgens het hof blijkt uit de valpartij dat het gaat om een reëel valgevaar, ongeacht of het gaat om een glijpartij of een misstap. Werkgever heeft ook geen RI&E overlegd, ondanks dat zij wijst op een aantal veiligheidsvoorschriften. Volgens het hof is dit onvoldoende. Werkgever moet rekening houden met het feit dat ervaren werknemers ook wel eens de benodigde voorzichtigheid niet in acht nemen.

Het hof komt tot het oordeel dat de werkgever niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Werkgever heeft geen instructies gegeven over een veilige manier van werken; werkgever had moeten wijzen op het gevaar van het betreden van pallets. Er is een causaal verband waar te nemen tussen de tekortkoming en de schade. De werkgever is daarom aansprakelijk.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de werkgeversaansprakelijkheid of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen