Werkneemster krijgt onterecht ontslag op staande voet

Werknemer is werkzaam bij een transportbedrijf. Na twee jaar krijgt werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een hogere functie; ook qua uren en salaris gaat de werknemer erop vooruit. Na twee maanden maakt de werknemer een fout.

Werkgever heeft werknemer aangesproken over het feit dat hij een sleutel in zijn bezit heeft, die hij niet behoort te hebben. Het gaat om een sleutel van een koffiemachine. Een kop koffie kost ongeveer 20/30 cent. Indien werknemers geen kleingeld hebben, kan eenmalig de sleutel bij de manager worden gehaald om een gratis kop koffie te verkrijgen. Dit is een uitzonderlijke situatie.

Werknemer heeft verklaard dat een collega hem die sleutel zes maanden gelden heeft gegeven op het moment dat hij nachtdiensten ging draaien. Met de sleutel haalt hij koffie voor zichzelf en andere collega’s. Werknemer ziet niet in dat dit een feit is waarvoor een ontslag op staande voet moet volgen.

Werkgever besluit werknemer te schorsen, zonder doorbetaling van loon. De andere dag wordt werknemer op staande voet ontslagen wegens diefstal. Werknemer stelt zich op het standpunt dat een te zware sanctie is opgelegd. In het bedrijf is het immers volgens werknemer gebruikelijk dat de sleutel wordt gevraagd en er gratis kopjes koffie kunnen worden gehaald. Er zou nergens zijn vastgelegd dat toestemming nodig is om de sleutel te mogen gebruiken. Werknemer stelt dat de werkgever hem ook gewoon had kunnen aanspreken en waarschuwen.

Werknemer berust in het ontslag, maar wil een wettelijke transitievergoeding, achterstallig loon, vakantiegeld, niet-genoten vakantiedagen en ATV van werkgever ontvangen. Het gaat om een bedrag van ruim 5.000 euro.

Zerotolerancebeleid

Werkgever stelt zich op het standpunt dat zij een zerotolerancebeleid hanteert. Werknemers worden herhaaldelijk gewezen op sancties ten aanzien van diefstal. Werknemer kon de regels daarom niet zijn vergeten. Ook stelt werkgever dat de werknemer de sleutel al een half jaar in zijn bezit heeft. Werknemer haalt alleen koffie met de sleutel als de leidinggevende het niet kunnen zien. Werknemer moest daarom weten dat hij zich schuldig maakte aan diefstal.

Werkgever is niet alleen over gegaan op een ontslag op staande voet, maar heeft ook aanspraak gemaakt op een gefixeerde schadevergoeding. Dit bedrag zou hoger zijn dat hetgeen werknemer volgens de eindafrekening recht op heeft. Werkgever wil een bedrag van ruim 1.000 euro vorderen van werknemer.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, nu niet is betaald voor de koffie. De rechter oordeelt dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Werknemers zijn op strenge wijze gewaarschuwd voor de gevolgen van diefstal. Toch heeft werknemer besloten om gebruik te blijven maken van de sleutel. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven. Omdat sprake is van ernstige verwijtbaarheid, bestaat geen recht op transitievergoeding. Werkgever heeft terecht een gefixeerde schadevergoeding geclaimd. Ook moet de werknemer de kosten voor de procedure betalen.

Kortom, werknemers zien vaak de ernst niet in van het wegnemen van producten van geringe waarde. Er zijn werkgevers die een zerotolerancebeleid hanteren. In dat geval kan de werkgever over gaan tot een rechtmatig ontslag op staande voet.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen