Werknemer is door werkgever gewaarschuwd wegens het maken van foute grappen. De grappen hebben betrekking op racisme en/of zijn pornografisch van aard. In de groepsapp zitten ongeveer 17 werknemers. Het bedrijf is een verkoper van industriële gassen en gerelateerde apparatuur. Indien iemand te ver gaat in de besloten app, zal werkgever zo snel mogelijk stappen ondernemen om van de betreffende werknemer af te komen.

Op enig moment is een werknemer uit de appgroep gestapt. Voor de betreffende werknemer gingen de grappen dusdanig buiten zijn grenzen. Op de afdeling is een heftige discussie ontstaan.

Werknemer heeft in juni 2020 een aantal afbeeldingen in de appgroep geplaatst. Deze afbeeldingen gaan voor de collega’s te ver. Twee van de collega’s zijn in protest gegaan. Toch heeft werknemer daarna nogmaals een racistische afbeelding gedeeld in de groep. Daarom wordt werknemer uit de groep verwijderd. Twee collega’s hebben ieder voor zich een klacht ingediend ten aanzien van de grappen.

Werknemer is op enig moment uitgenodigd voor een gesprek, waarin hij aangeeft dat hij geen kwade bedoelingen had. Werkgever neemt geen genoegen met hetgeen werknemer heeft aangevoerd en besluit de werknemer op staande voet te ontslaan.

Binnen het bedrijf gelden strenge gedragsregels die zijn vastgelegd in de Code voor Zakelijk Gedrag & Ethiek. In trainingen worden werknemers op de hoogte gebracht van deze regels. Tijdens deze trainingen wordt expliciet gewezen op het maken van foute grappen.

Volgens werkgever zijn de afbeeldingen grievend en intimiderend. Werknemer zou onlangs nog een training hebben gevolgd waarin de regels nogmaals aan de orde zijn gesteld. Werknemer heeft zich niet aan die regels gehouden, waardoor hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen. Daardoor is de arbeidsverhouding verstoord geraakt.

Werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet. Werknemer zou zijn spijt kenbaar hebben gemaakt en zijn excuses hebben aangeboden. Volgens werknemer zijn er verzachtende omstandigheden. Hij werkt al meer dan twintig jaar bij werkgever en heeft nooit een waarschuwing gekregen. Daarnaast zouden de afbeeldingen geen verband houden met het werk. Werknemer is 61 jaar en heeft 20 jaar bij werkgever gewerkt. De kans dat werknemer een vergelijkbare baan gaat vinden, is nihil. Verder heeft werknemer geen inkomsten. Ook is werknemer de kostwinner voor zijn gezin, maar ook voor familie. Daarom zou moeten worden volstaan met een lichtere straf.

Naar de rechter

De rechter stelt dat het gaat om een privé-appgroep. Voor de berichten die te maken hadden met het werk, werd een andere appgroep gebruikt. Dit betekent niet zonder meer dat in zo’n groep alles mag worden gezegd. De arbeidsrechtelijke grens ligt daar waar werknemers zich geïntimideerd of beledigd voelen en zich mogelijk onveilig voelen op de werkvloer. Volgens artikel 7:658 BW rust op werkgever de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is terecht dat werknemer tekst en uitleg moest geven bij zijn gedrag.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat werkgever ten onrechte naar het zwaarste middel heeft gegrepen. Er is geen bewijs overlegd dat aantoont dat er al eerder mensen de appgroep hebben verlaten vanwege de grappen. Ook is geen bewijs voor de discussie die op de werkvloer zou hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft werknemer ontkent dat hij is doorgegaan met het delen van afbeeldingen nadat hij op zijn gedrag was aangesproken.

Werkgever heeft daarnaast aangevoerd dat collega’s niet meer met werknemer willen samenwerken. Werknemer heeft dit betwist. Hij zou nog goed contact hebben met oud collega’s. Werkgever heeft geen verklaringen kunnen overleggen die de stelling onderbouwen.

Samenvattend heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werkgever een minder zwarte sanctie had moeten opleggen, zoals bijvoorbeeld een officiële waarschuwing. Ook is geen andere grond aanwezig om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werkgever zou mogelijke wrijving tussen werknemer en collega’s moeten wegnemen. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Werknemer moet binnen drie dagen weer tot het werk worden toegelaten. Ook moet het salaris met terugwerkende kracht worden voldaan inclusief de wettelijke verhoging.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag op staande voet of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen