Geen vertrouwen in herstel leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Per 1 april 2017 is werknemer in dienst getreden bij werkgever. Werknemer is in dienst getreden als directielid. Tot 1 januari 2021 was de echtgenote van de werknemer zakelijk directeur bij werkgever. Zij werd tijdelijk door Y vervangen. X is in februari 2020 in dienst getreden als algemeen en statutair directeur (samen met Y).

Al kort nadat de werknemer in dienst is getreden, ontstaan er fricties met de nieuwe statutair directeur. Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft gesprekken met werknemer gevoerd. In oktober 2020 heeft werknemer zich ziekgemeld wegens Corona. De bedrijfsarts komt dan tot de conclusie dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Er hebben diverse bemiddelingspogingen en mediation plaatsgevonden. Toch leidt dit niet tot herstel van de verhoudingen. Ook een beëindigingsvoorstel wordt niet door de werknemer geaccepteerd.

Op 22 maart 2021 heeft de werknemer zich volledig ziekgemeld. De bedrijfsarts is van mening dat er sprake is van een belemmering in het herstel door de verstoorde werkverhouding. Beide partijen hebben geen vertrouwen meer in elkander en dit valt kennelijk ook niet te herstellen.

Verzoek

De werkgever besluit een ontbindingsverzoek in te dienen. Er wordt primair gesteld dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, subsidiair dat werknemer ongeschikt is voor de functie en meer subsidiair dat er een verschil is van inzicht. Uiterst subsidiair wordt nog aangevoerd dat de voornoemde gronden gecombineerd een reden voor ontbinding opleveren. Tevens wordt aanspraak gemaakt op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Oordeel

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De verhouding is zo ernstig en onherstelbaar verstoord geraakt, dat er sprake is van een onwerkbare situatie. Werknemer heeft betwist dat sprake is van een ernstige en duurzame verstoring, maar heeft niet aangetoond hoe de relatie hersteld zou kunnen worden. Er wordt een transitievergoeding toegewezen. Er valt werkgever geen ernstig verwijt te maken van de verstoorde relatie. Het verzoek om een billijke vergoeding wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Foto- Lucas Breetveld

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen