Welk recht is van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de piloot met een vliegmaatschappij?

Werknemer is bij werkgever in dienst en is werkzaam in de functie Manager Finance. De werkgever verleent diensten op administratief en facilitair gebied en detacheert personeel. Werkgever heeft op 27 januari 2020 aan de werknemer medegedeeld dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Per direct wordt de werknemer op non-actief gezet. Partijen treden in overleg over een beëindigingsregeling, maar bereiken geen overeenstemming.

Op 7 april 2020 doet de werkgever aan een aantal werknemers de mededeling dat van alle stafmedewerkers geacht wordt dat zij met ingang van die week 20% vakantie opnemen tot 1 juni 2020. Bij de afdeling Compliance is in mei 2020 een melding binnengekomen. De werkgever zou zich schuldig maken aan creatief boekhouden volgens de werknemer. De werkgever besluit een ontbinding te verzoeken. De werknemer heeft een tegenverzoek tot ontbinding ingediend.

Beoordeling

De kantonrechter stelt dat de crisis onvoldoende is om een werknemer te verplichten 20% van zijn vakantie-uren op te nemen, doordat de werkgever zich beroept op een eenzijdig wijzigingsbeding. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer is wel een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. De werkgever kan echter alleen gebruik maken van dit beding, indien sprake is van een zwaarwichtig belang aan de zijde van de werkgever. In dit geval is niet gebleken dat de werkgever een dergelijk zwaarwichtig belang heeft. De coronacrisis an sich is een onvoldoende zwaarwichtig belang.

De werknemer was al op non-actief gesteld. Dat de werknemer 20% van zijn vakantie-uren moest opnemen, is dan ook nooit met hem besproken. De werkgever kon niet eenzijdig de werknemer verplichten de uren op te nemen. De uren moeten alsnog aan de werknemer worden betaald.

Daarnaast gaat de kantonrechter over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens het bestaan van een verstoorde arbeidsverhouding. Er is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer. De werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren. De rechter gaat hier niet in mee, nu deze stelling onvoldoende onderbouwd is. Ook is het melden van mogelijk creatief boekhouden niet als verwijtbaar aan te merken. Zodoende heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen