Vaste kostenvergoeding moet worden onderbouwd

Werkgever heeft voor een kok een machtiging bij de IND aangevraagd voor een voorlopig verblijf. Bij de aanvraag is een document bijgevoegd; concept arbeidsovereenkomst. Dit concept is door werkgever ondertekend. In het concept is opgenomen dat de kok per 1 september 2019 zou kunnen starten. De IND heeft in eerste instantie de aanvraag afgekeurd, maar heeft later toch een goedkeuring afgegeven.

Als de kok eenmaal op 31 januari 2019 in Nederland is aangekomen, wil werkgever geen gebruik maken van de kok. Tussen werkgever en werknemer is communicatie geweest over de aanvang van de werkzaamheden. Werkgever weigert de werknemer toe te laten op de werkvloer.

Werknemer vordert betaling van loon vanaf februari 2020 tot en met 1 juli 2020. Werkgever zou werknemer niet in staat hebben gesteld de werkzaamheden te verrichten. Dit moet volgens werknemer voor risico van werkgever komen. Werkgever stelt zich op het standpunt dat de conceptovereenkomst niet aan te merken is als een arbeidsovereenkomst. Dit concept zou slechts dienen om een aanvraag te kunnen doen bij de IND.

Oordeel kantonrechter

Volgens de rechter heeft de IND niet als eis gesteld dat een arbeidsovereenkomst moest kunnen worden aangetoond, maar dat een concept voldeed om een aanvraag te kunnen doen. Werknemer mocht in dit geval ervan uitgaan dat aan hem een arbeidsovereenkomst werd aangeboden, mede gelet op de communicatie met werkgever.

Het concept moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Het bevat immers alle essentiële kenmerken die noodzakelijk zijn voor een arbeidsovereenkomst, waaronder ingangsdatum, salaris en duur van de overeenkomst. Werkgever had een voorbehoud moeten maken als hij niet had beoogd een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De aanvangsdatum uit het concept doet niets af aan de essentiële kenmerken. De vertraging was immers door de procedure bij de IND vertraagd. Hierdoor is werkgever aan de kok loon verschuldigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de kwalificatie van een overeenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen