Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Sinds 2017 is werkneemster in dienst bij werkgever als rijinstructeur. In 2019 is werkneemster voor onbepaalde tijd bij een ander bedrijf in dienst getreden als rijinstructeur. Deze twee werkgevers behoren tot dezelfde fiscale eenheid. In het contract van de werkgever waarmee in 2019 een overeenkomst is gesloten, is een concurrentiebeding en een relatiebeding opgenomen. Daarin is vastgelegd dat werkneemster zonder toestemming niet bij een soortgelijk bedrijf in dienst mag treden.

Werkneemster neemt eind december 2019 ontslag bij haar werkgever en gaat bij een andere rijschool aan het werk. De ex-werkgever stelt zich op het standpunt dat daarmee het concurrentiebeding wordt geschonden. De ex-werkgever heeft in kort geding gevorderd dat de werkzaamheden door werkneemster moeten worden gestaakt op straffe van een dwangsom en dat een boete moet worden betaald.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter is het beding rechtsgeldig overeengekomen. De kantonrechter heeft geconcludeerd dat geen sprake is van schending van het concurrentiebeding. Het begrip standplaats is niet in gedefinieerd.

De kantonrechter heeft aangevoerd dat moet worden gekeken naar de plaats waar de werkzaamheden feitelijk zijn verricht en dat niet moet worden gekeken naar de plaats van de vestiging van de nieuwe werkgever. Hierbij sluit de kantonrechter aan bij een eerdere stellingname van de Hoge Raad in een andere zaak.

In het beding staat niet dat het verboden is om werkzaam te zijn voor de nieuwe werkgever, maar dat geen werkzaamheden mogen worden verricht voor de werkgever binnen een straal van 30 km. Nu dit niet het geval is, is geen schending van het beding vast te stellen. De vorderingen van de ex-werkgever worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over een concurrentie- of relatiebeding of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen