Werkgever mag stakingen niet vastleggen in personeelsdossiers en ook geen loon inhouden

Bij een ontslag op staande voet dient er te worden voldaan aan een tweetal vereisten. Er dient te worden beoordeeld of de reden, die aan het ontslag op staande voet ten grondslag ligt, als ‘dringende reden’ als bedoeld in artikel 7:677 BW kan worden aangemerkt. Daarnaast dient het ontslag ‘onverwijld’ (onmiddellijk) te worden gegeven.

In de onderhavige procedure heeft de werkgever bij het aangaan van de overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk aan de werknemer kenbaar gemaakt dat hij niet zelfstandig namens de werkgever mocht handelen. De werknemer was immers nog niet in het bezit van de benodigde diploma’s. Ondanks meerdere waarschuwingen en één officiële waarschuwing, heeft de werknemer alsnog contact opgenomen met een klant van werkgever. Nadat de klant per e-mail heeft bevestigd dat er contact is geweest tussen haar en de werknemer, heeft de werkgever één dag later de werknemer op staande voet ontslagen.

De rechter oordeelt dat uit het overlegde dossier blijkt dat werknemer in strijd heeft gehandeld met een redelijke instructie van de werkgever door contact op te nemen met de klant. Nu de werknemer uitdrukkelijk en meerdere keren was gewaarschuwd dit niet te doen, kon van de werkgever vanaf dat moment redelijkerwijze niet langer worden gevergd het dienstverband te laten voortduren. Het ontslag is daarnaast direct gegeven na de bevestiging van de klant, zodat het onverwijld is gebeurd. Het ontslag op staande voet heeft voldaan aan de vereisten.

De rechter veroordeelt de werknemer daarnaast om een gefixeerde schadevergoeding te betalen aan de werkgever. Immers is de partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen schadeplichtig.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silveradvocaten

Heeft u problemen met een werknemer die uw instructies niet (juist) opvolgt of vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. Zij kunnen u adviseren over de (on)mogelijkheden en – indien noodzakelijk – procederen om het ontslag te bewerkstelligen.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen