Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

Werknemer is sinds 2015 in dienst bij werkgever. Werknemer werkt als administrateur. In 2019 is een functioneringsgesprek gehouden en is besproken dat werknemer nauwkeuriger moet werken en meer de verantwoording moet nemen. Acht maanden later is vastgesteld dat werknemer deze punten heeft verbeterd en inhoudelijke kennis heeft van boekhouding. Wel moet de organisatie van werkzaamheden en de timemanagement beter. Werknemer moet werken aan zijn telefoongebruik tijdens werk en de non-verbale communicatie.

In april 2020 heeft werknemer aan werkgever verzocht rekening te houden met zijn persoonlijke omstandigheden en daarom akkoord te gaan met een urenuitbreiding en een loonsverhoging. In mei dat jaar hebben partijen hierover gesproken. Werkgever heeft toen aangegeven dat hij over het verzoek wilde nadenken.

Op enig moment bestaat er verschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden. Werkgever heeft in juni 2020 aan werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Werknemer zou per direct worden vrijgesteld van werkzaamheden. Werknemer is niet akkoord gegaan met het voorstel van werkgever.

Het UWV heeft de aanvraag van werkgever voor toestemming wegens bedrijfseconomische redenen afgewezen. Het zou niet aannemelijk zijn dat sprake was van bedrijfseconomische redenen waardoor de functie van de werknemer noodzakelijkerwijs zou komen te vervallen.

Verzoek

Werkgever besluit een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen (op grond van de a-grond). Werknemer heeft verzocht om afwijzing van het verzoek en wedertewerkstelling.

Oordeel kantonrechter

Het UWV heeft aangevoerd dat het niet aannemelijk is dat de functie van de werknemer is komen te vervallen. Werkgever heeft het nagelaten om het een en ander in de procedure aan te voeren. Er is volgens de kantonrechter onvoldoende gebleken dat sprake is van een noodzakelijk verval van de functie. Het lijkt of de werkgever dit verval heeft ‘gecreëerd’, omdat werknemer eerder een vaststellingsovereenkomst van de hand heeft gewezen. Ook ligt het voor de hand dat werknemer kan worden herplaatst. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Het verzoek van werknemer wordt toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen