Min-uren moeten onbetaald worden ingehaald

Werknemer is werkzaam als barman bij een café (hierna: werkgever). Sinds 2015 heeft werknemer een arbeidsovereenkomst bij werkgever. Naast zijn werk als barman, verricht werknemer ook andere werkzaamheden, zoals het beheren van sociale media, het organiseren van evenementen, het boeken van Dj’s en artiesten en het beheren van de techniek in het café. Deze werkzaamheden worden verricht in het kader van de eenmanszaak van werknemer. Werknemer stuurt voor deze werkzaamheden een factuur.

Werkgever heeft op enig moment laten weten dat zij graag een gesprek wil aangaan met werknemer betreffende het functioneren. De dag van het functioneringsgesprek met werknemer, werd de betreffende werknemer uit de groepsapp verwijderd. In die app werd daarna medegedeeld dat werknemer niet meer bij het bedrijf zou werken.

Werknemer is het niet eens met de handelswijze van werkgever en heeft om een persoonlijk gesprek verzocht. Partijen zijn in onderhandeling getreden over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er is naar aanleiding van de onderhandelingen geen overeenstemming bereikt. In augustus 2020 heeft werkgever contact gezocht met werknemer om twee zondagen per maand werkzaamheden te verrichten.

Verzoek

Werknemer verzoekt de kantonrechter om de bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden en hem een billijke vergoeding, achterstallig loon en transitievergoeding toe te kennen. Ook verzoekt werknemer de rechter om vast te stellen dat er nog een arbeidsovereenkomst bestaat (artikel 7:610a BW). Volgens werknemer heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld/nagelaten. Werkgever zou werknemer onterecht in mei 2020 hebben ontslagen. Dit ontslag is later ingetrokken, maar werknemer voelt zich niet langer op zijn plek doordat werkgever hem treitert, respectloos behandeld en dreigt met een loonstop. Hierdoor zou de situatie op de werkvloer niet langer houdbaar zijn.

Werkgever kan zich vinden in een ontbinding van de overeenkomst. Werkgever wil aan werknemer geen vergoedingen betalen. Werkgever stelt dat werknemer namelijk niet in mei (de dag van het functioneringsgesprek) was ontslagen. Er zou slechts zijn gesprek over een mogelijk vertrek.

Oordeel

Werkgever heeft werknemer in mei 2020 uit de groepsapp verwijderd. Werknemer is wellicht niet ontslagen, maar hij is wel buitenspel gezet. De vergoedingen die worden verzocht, zien op het werk als barman. Het speelt geen rol dat de werknemer ook als zzp’er sociale kanalen van de werkgever beheerde.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 januari dit jaar. Daarnaast moet werkgever aan werknemer een vergoeding van barman 3.500 euro bruto betalen (de billijke vergoeding) en een bedrag van 1.070 euro bruto aan transitievergoeding waarop werknemer recht heeft.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over ontslag of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen