Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd. In het contract is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. Op enig moment heeft werkgever het contract niet verlengd. Werknemer heeft vervolgens een baan geaccepteerd bij een van de klanten van werkgever. Werkgever wijst werknemer op het concurrentiebeding.

Het is volgens de wet niet toegestaan om in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een concurrentie- of relatiebeding op te nemen. Een uitzondering is mogelijk als werkgever schriftelijk heeft gemotiveerd dat zij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Volgens werkgever is sprake van een dergelijk bedrijfsbelang aangezien werknemers zeer grote en specifieke kennis opdoen. De werkgever heeft er belang bij dat deze kennis niet wordt gebruikt voor concurrenten. Volgens werkgever is het daarom van belang dat alle werknemers een concurrentie- en relatiebeding tekenen dat hen verbiedt om gedurende twaalf maanden na het einde van hun dienstverband aan de slag te gaan bij concurrenten of relaties van de werkgever.

Werknemer verzoekt in de procedure bij de kantonrechter dat het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt geschorst. In een bodemprocedure moet worden bepaald of het concurrentiebeding rechtsgeldig is. Tot die tijd mag er geen boete worden opgelegd. Volgens werknemer heeft de werkgever onvoldoende duidelijk gemaakt welke specifieke kennis moet worden beschermd.

Werkgever stelt zich op een ander standpunt. De werkgever vraagt de rechter dan ook een boete van meer dan 30.000 euro op te leggen. Ook wordt verzocht om de werknemer te verbieden werkzaamheden uit te voeren voor de nieuwe werkgever. Het relatiebeding zou volgens werkgever rechtsgeldig zijn overeengekomen. Doordat werknemer voor deze opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, raakt werkgever de klant kwijt. Daarom zou er een gerechtvaardigd belang zijn bij het voorkomen van het verlies van een klant.

Oordeel rechter

Volgens de kantonrechter zijn de belangen in de motivering algemeen en kunnen voor ieder commercieel bedrijf gelden. Dat kennis wordt opgedaan en dat een opvolgend werkgever daar profijt van heeft, is een normale gang van zaken. Ook werkgever heeft eerder kunnen profiteren van de kennis en ervaring die werknemer bij vorige werkgevers had opgedaan. De werkgever had duidelijk en concreet moeten omschrijven welke specifieke kennis werd opgedaan. Tevens had in het geschrift moeten staan dat de arbeidsbemiddeling zo uniek is dat deze moet worden beschermd. Een toelichting achteraf volstaat niet. Daarnaast is het een standaardtekst die niet specifiek voor de functie van werknemer is opgesteld. De kantonrechter besluit het concurrentie- en relatiebeding te schorsen en verbiedt werkgever om een boete op te leggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over het concurrentiebeding of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen