Werknemer onterecht op staande voet ontslagen ondanks het onacceptabele gedrag van zijn vriendin

Op 14 april 2004 is werknemer bij Menzies in dienst getreden als Freight Handling Coördinator (Voorman). Menzies is een bedrijf dat zich bezighoudt met vrachtafhandeling bij Schiphol. Menzies heeft de werknemer op 8 juli 2019 op staande voet ontslagen. De reden die aan het ontslag ten grondslag ligt, is dat de werknemer alcohol heeft genuttigd tijdens werktijd.

Geschil

Werknemer verzoekt een billijke vergoeding, een transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. De kantonrechter heeft de vorderingen toegewezen.

Oordeel hof

Werknemer heeft inderdaad alcohol meegenomen naar zijn werk en heeft dit ook genuttigd tijdens zijn werkzaamheden. Het is volgens de regels van Menzies verboden om tijdens werktijden alcohol te nuttigen dan wel alcohol in het bezit te hebben.

Echter, een leidinggevende heeft aan de werknemer gevraagd om langer door te werken. Deze leidinggevende was op de hoogte van het feit dat de betreffende werknemer alcohol had gedronken. Werknemer heeft dit gedaan omdat, naar zijn zeggen, hij zijn leidinggevende en zijn werkgever van dienst wilde zijn. Werknemer zou eerder die dag nog niet weten dat hij moest overwerken. Het is niet duidelijk geworden welke gevolgen Menzies verbindt aan dergelijke overtredingen binnen haar organisatie. Uit de overlegde stukken is dit niet gebleken. Ook is onvoldoende onderbouwd dat het sanctiebeleid uit de cao zou volgen.

Werknemer heeft altijd goed gefunctioneerd en is al vijftien (15) jaar in dienst. Werknemer heeft zich nog niet eerder schuldig gemaakt aan dergelijke overtredingen. Kijkend naar de omstandigheden, had de werkgever geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Werkgever had een minder verstrekkende maatregel kunnen opleggen, rekening houdend met de duur van het dienstverband en onduidelijk sanctiebeleid van de werkgever. Werkgever had gebruik moeten maken van de mogelijkheid een ontbindingsverzoek in te dienen of moeten proberen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Werknemer had wel een functie als leidinggevende en heeft zijn mede collega’s niet gewezen op het alcoholverbod. Dit kan hem worden verweten, maar leidt niet tot een ander oordeel.

Het hof oordeelt dat de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding. Zonder het ontslag op staande voet zou de arbeidsovereenkomst nog viereneenhalve maand hebben voortgeduurd in verband met het indienen van een ontbindingsverzoek. Werknemer heeft binnen een relatief korte periode een andere werkgever kunnen vinden waarvoor hij nu werkzaam is. Ook heeft de werknemer recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en transitievergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Silver Advocaten

Ontslag op staande voet is ingrijpend voor uw werknemer. Er dient daarom terughoudend gebruik gemaakt te worden van die bevoegdheid. We informeren u graag over in welke gevallen het kan en begeleiden u zodra u toch van die bevoegdheid gebruik wil maken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen