Pensioenschade in billijke vergoeding

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), welke per 1 januari 2020 in werking is getreden, heeft veel veranderingen met zich mee gebracht op het gebied van arbeidsrecht. Een van de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt ziet toe op de transitievergoeding. Deze meest belangrijke wijzigingen zullen hieronder – kort – worden uiteengezet:

  • Per 1 januari 2020 heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding, ongeacht de termijn van het dienstverband. Zelfs op het moment dat er een werknemer tijdens zijn proeftijd wordt ontslagen, heeft de betreffende werknemer voor de gewerkte dagen recht op een transitievergoeding.
  • De hogere opbouw bij X aantal dienstjaren is per 1 januari 2020 afgeschaft. Dit zorgt er onder meer voor dat werkgevers een lagere transitievergoeding zijn verschuldigd bij ontslag van werknemers met een lang dienstverband.
  • Ook is er een regeling die ervoor zorgt dat de kosten die de werkgever heeft gemaakt ten behoeve van de werknemer (bijvoorbeeld een opleiding), in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding.
  • Sinds april 2020 is er een terugbetalingsregeling voor onder andere langdurige arbeidsongeschikten die een transitievergoeding hebben gekregen op of na 1 juli 2015. Deze regeling is tevens van kracht voor als de arbeidsovereenkomst (van bepaalde tijd) van rechtswege is beëindigd en de werknemer ziek was bij het einde van zijn dienstverband. Indien er zich dergelijke gevallen hebben voorgedaan, hebben de werkgevers zodoende een vorderingsrecht bij het UWV.

Door de WAB is de werkgever niet meer gehouden om torenhoge transitievergoedingen te betalen bij het ontslag van werknemers met langdurige dienstverbanden. Daarnaast spelen ook gemaakte kosten van opleidingen een rol in de hoogte van de transitievergoeding. Dit komt de onderhandelingspositie van de werkgever bij een eventuele vaststellingsovereenkomst ten goede.

Silveradvocaten

Heeft u vragen over de wijzigingen van de transitievergoeding of over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk. Zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van het beëindigen van een dienstverband, een vaststellingsovereenkomst opstellen of u – indien noodzakelijk – bijstand verlenen in een gerechtelijke procedure.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen