Werknemer is terecht ontslagen wegens ‘stank’

Werknemers met een vast dienstverband krijgen last van de coronacrisis. Ze zullen volgens Raymond Puts (directeur van werkgeversorganisatie AWVN) merken dat zij minder transitievermogen hebben. Dit heeft de heer Puts in een interview laten weten. Momenteel hebben bedrijven te maken met acute terugloop van de vraag. Niet alleen uitzendkrachten merken deze gevolgen van vraaguitval, maar ook de werknemers met een vast contract.

Oproep- en flexibele krachten zijn weerbaar op de arbeidsmarkt. Zij hebben meerdere banen (gehad) en zijn gewend om van baan te wisselen. Het vaste personeel, dat direct wordt ondersteund door de NOW-regeling zal de meeste last ondervinden. Een fors deel van die werkende zal zijn baan verliezen. Zij zullen minder wendbaar zijn, omdat zij een vaste baan hebben gehad. Over die groep maakt de heer Puts zich het meeste zorgen. Die werknemers moeten scholing krijgen om een overstap naar ander werk te kunnen maken.

Het is de vraag of de extra scholing er ook gaat komen. Annet van Duren (onderwijskundige en eigenaar van Strategisch Opleiden) heeft onderzoek gedaan naar de impact van de crisis op het opleiden en ontwikkelen van personeel. Mevrouw van Duren heeft geschreven dat zij verwacht dat de klap groots zal zijn; de budgetten gaan fors omlaag, banen worden geschrapt en externen worden minder vaak ingezet. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat er opleidingsinstituten failliet zullen gaan.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft aangegeven zich ook zorgen te maken over de stijgende cijfers met betrekking tot werkloosheid door de crisis. In meer dan 10.000 vacatureteksten wordt ook nog eens gediscrimineerd op basis van leeftijd. Er wordt vanuit gegaan dat werkgevers niet bewust discrimineren; het komt door een gebrek aan kennis en bewustzijn. Daarom maakt de voorzitter van het College, Adriana van Dooijeweert, zich met name zorgen om de oudere werkzoekenden. Door de enorme toename in werkloosheid, zullen oudere werkzoekenden achter in de rij moeten aansluiten.

Klik hier voor het nieuwsbericht.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Foto- Lucas Breetveld

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen