Werknemer is terecht ontslagen wegens ‘stank’

Momenteel wordt hard gewerkt aan een wet die de verplichting oplegt om een mondkapje te dragen in binnenruimtes. Er is dan ook in de tussentijd het dringend advies om hier alvast uitvoering aan te geven. Maar lang niet alle werknemers willen dit advies opvolgen. Wat kan je in dat geval als werkgever doen?

Werkgevers hebben de wettelijke bevoegdheid om instructies te geven, waaraan de werknemer zich moet houden (artikel 7:660 BW). Volgens het wetsartikel is de werknemer verplicht zich aan de voorschriften te houden omtrent het verrichten van arbeid en de goede orde in de onderneming. In het kader van dat wetsartikel mag de werkgever bijvoorbeeld ook opdragen dat onder werktijd niet privé gebruik mag worden gemaakt van het internet of dat werknemers gehouden zijn om veiligheidskleding aan te doen.

Een werkgever heeft geen onbegrensde bevoegdheid om instructies te kunnen geven. De instructies moeten namelijk wel zien op de manier van werken binnen de organisatie of zien op de goede orde. De instructies die de werkgever geeft, mogen niet in strijd zijn met algemeen verbindende voorschriften of afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Het instructierecht gaat dus niet over arbeidsvoorwaarden, maar de regels binnen de organisatie. Voorbeelden zijn: hoe jezelf ziek te melden, verplichting tot dragen van veiligheidskleding, niet roken op de aangegeven plekken, verbod van alcohol en richtlijnen ten aanzien van kleding en haar.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Silver Advocaten

Heeft u een vraag over de instructiebevoegdheid van de werkgever of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen