Pensioenschade in billijke vergoeding

Een werknemer heeft bij de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel recht op een transitievergoeding. In die vergoeding is de pensioenschade geen onderdeel. Een werknemer kan bij ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van werkgever aanspraak maken op een billijke vergoeding. Bij het berekenen van de billijke vergoeding kan de pensioenschade wél worden meegenomen. Het is dan ook van belang om de pensioenschade vast te laten stellen. Bij het vaststellen van de omvang van de schade moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. In jurisprudentie over de billijke vergoeding blijkt duidelijk dat de pensioenschade moet zijn onderbouwd om in de billijke vergoeding te worden meegenomen.

Gerechtshof Amsterdam, 9 februari 2021

Bij het hof wordt een aanzienlijk hogere billijke vergoeding toekend dan bij de rechter in eerste aanleg. Volgens het hof heeft dit te maken met het lange dienstverband, goed functioneren, verwijtbaar handelen door werkgever en het feit dat de arbeidsovereenkomst naar alle waarschijnlijkheid tot het einde van de pensioendatum zou zijn voortgezet. Zowel werkgever als werknemer hebben een berekening van de pensioenschade overgelegd. De hof heeft de berekening van werkgever als uitgangspunt genomen.

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021

Ook in deze zaak kwam de pensioenschade bij de billijke vergoeding aan de orde. Het gaat hier om een zieke werknemer, een langdurig dienstverband en een re-integratie-traject. De ziekmelding houdt verband met de verstandhouding tussen werknemer en werkgever en de gewijzigde inhoud van de functie.

In het kader van de re-integratie heeft werkgever zich meermaals niet aan de adviezen gehouden van de bedrijfsarts. Ook heeft werkgever bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet de wettelijke bepalingen in acht genomen. Ook is een loonstop doorgevoerd. Dit tezamen is naar het oordeel van het hof voldoende om een billijke vergoeding toe te kennen. De volledige inkomensschade komt voor vergoeding in aanmerking. Indien werkgever niet verwijtbaar zou hebben gehandeld, had de arbeidsovereenkomst voortbestaan tot de pensioendatum. Daarom komt de pensioenschade ook voor vergoeding in aanmerking.

De werknemer heeft de pensioenschade onvoldoende onderbouwd. Daarom heeft het hof een schatting gemaakt. De billijke vergoeding wordt met de transitievergoeding gecorrigeerd, omdat geen overgang naar een nieuwe baan zal worden gemaakt. De vergoeding strekt dus tot het vergoeden van inkomensschade.

Klik hier voor het volledige artikel.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen