Ziek door ruzie over corona

Een werknemer werkt in de zorg en heeft te maken met kwetsbare ouderen. Stel dat deze werknemer een vaccinatie tegen het coronavirus weigert. Heeft de werkgever dan een reden om de werknemer te ontslaan? Deze medewerkers komen vanaf januari 2021 als eerste in aanmerking voor een vaccin. Uit een peiling is gebleken dat slechts een derde van het personeel daadwerkelijk ja zegt tegen het vaccin. Een derde geeft aan zich niet te willen vaccineren en de overige werknemers zijn er nog niet aan uit of zij zich willen laten vaccineren of niet. De werknemers zouden zich kunnen beroepen op artikel 11 van de Grondwet: onaantastbaarheid van het lichaam.

Werkgevers hebben aangegeven geen druk te willen zetten op het personeel met betrekking tot de keuze voor het vaccin. Toch zal de situatie zich wellicht voordoen dat de werkgever en werknemer tegenover elkaar komen te staan: mag de werkgever de werknemer dan ontslaan als hij de vaccinatie weigert? Er wordt een voorzichtige ‘ja’ als antwoord geformuleerd door de heer Verhulp (hoogleraar). Er zitten wel veel haken en ogen aan zo’n ontslag. Er zijn veel stappen die worden genomen op het moment dat wordt geweigerd en het ontslag.

Allereerst moet worden gekeken of er ook op andere manieren bescherming tegen besmetting kan worden geboden, zoals bijvoorbeeld het dragen van beschermende kleding. Dit is niet altijd mogelijk. Soms ben je werkzaam bij een organisatie met cliënten die niet goed reageren om medewerkers in dat soort kleding, bijvoorbeeld bij dementerenden. De werkgever moet in dat geval nagaan of er elders in de organisatie werk is voor de betreffende werknemer. Indien er geen ander werk is, dan kan worden gekeken naar ontslag. Werkgever moet in een dergelijk geval aantonen dat het werk alleen kan worden verricht door een werknemer die een vaccin heeft gekregen, er geen ander werk voor handen is en daarom niet gehouden is de werknemer in dienst te houden. Er zouden rechterlijke uitspraken bestaan die de positie van de werkgever kunnen ondersteunen.

Toch bestaat er geen vrees dat er veel ontslagen zullen vallen ondanks dat de werknemer weigert, omdat vaak ander werk voorhanden is. Zeker in zorgorganisaties wil de werkgever zijn werknemers niet verliezen, met het oog op grote personeelstekorten.

Mr. Van Tol (voormalig advocaat) stelt dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de rechtspraak die er bestaat en de vaccinatiediscussie die er nu heerst. Je kan immers een vaccin maar op 1 manier toedienen, namens een prik. Werknemers die dit weigeren moeten er rekening mee houden dat de rechter een belangenafweging zal maken en naar alle waarschijnlijkheid het belang van de werkgever zwaarder zal worden gewogen. Volgens Van Tol moet er eerst worden gekeken naar alternatieven voordat naar ontslag wordt gegrepen. Ontslag is immers een ultimum remedium (laatste redmiddel).

Klik hier voor het artikel.

Silver Advocaten

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen