Geen nieuw recht op loon bij 104 weken ‘opgemaakt’ en opnieuw ziek

Jaarlijks blijven de arbeidsongevallen toenemen. De inspectie SZW heeft aangekondigd een nieuwe aanpak te hebben om arbeidsongevallen aan te pakken. Daarmee moet de veiligheid in bedrijven worden verbeterd. Ook moet worden voorkomen dat een soortgelijk ongeval opnieuw plaatsvindt.

Deze nieuwe aanpak geldt voor ongevallen met licht letsel tot gevolg. Naast het gebruikelijke onderzoek hebben inspecteurs nu ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten. Van de werkgever kan worden verlangd om het bedrijfsongeval in kaart te brengen en zelf een verbeterplan op te stellen. Zo moet het bedrijf zelf constateren waar de fout is ontstaan en hoe dit had kunnen worden voorkomen en hoe dit daadwerkelijk in de toekomst kan worden voorkomen. De verbeterpunten die door de werkgever zijn vastgesteld moeten door hemzelf in orde worden gemaakt. De inspectie heeft hiervoor bepaalde voorwaarden opgesteld waaraan een werkgever in een dergelijk geval moet voldoen.

Deze nieuwe aanpak zal voor werkgevers meer tijd gaan kosten. Toch zal de nieuwe werkwijze ook de werkgevers belonen. Wanneer zij een goedgekeurd verbeterplan hebben opgesteld, besluit de inspectie geen boete meer op te leggen. Dit komt ook ten goede aan de veiligheid binnen het bedrijf.

De Inspectie zal zich dus meer gaan bezighouden met het onderzoek dat het bedrijf heeft uitgevoerd en zal gaan beoordelen of het verbeterplan ook echt effectief is. Indien dit nodig blijkt, kan de inspecteur ook een bezoek brengen aan de werkplek om het ongeval te onderzoeken. De inspecteur is ook belast met de herinspectie. Als het bedrijf vervolgens niet voldoet aan de veiligheid, dan wordt alsnog een sanctie opgelegd.

Uit de eerste resultaten blijken de interventies effectief te zijn. De ongevallen waarbij ernstig letsel ontstaat of met de dood als gevolg blijft de Inspectie het onderzoek zelf uitvoeren.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Wesley_van_Elven

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen