Loonvordering wordt afgewezen wegens vervalste arbeidsovereenkomst

Het gerechtshof heeft eerder dit jaar een uitspraak gedaan in een zaak tussen Deliveroo en haar bezorgers. Daarin werd geoordeeld dat de bezorgers aangemerkt moeten worden als werknemer, en dus geen zzp’ers zijn. De uitspraak van het hof kan vergaande gevolgen hebben. Werkgevers zijn vaak gebaat bij het inhuren van voordelige arbeidskrachten. Er wordt dan een overeenkomst van opdracht gesloten. Werkgever heeft dan niet te maken met de geldende ontslagregels en sociale lasten.

De overheid probeert al jaren te voorkomen dat werknemers de sociale zekerheid omzeilen door als zzp’er aan het werk te gaan. Daarom is de wet DBA ingevoerd die ‘schijnzelfstandigheid’ probeert te voorkomen. Er is daarom een artikel geschreven met daarin de 5 factoren waar je op moet letten om een onderscheid te maken tussen zzp’ers en werknemers.

De arbeidsovereenkomst

Er wordt gesproken over een arbeidsovereenkomst als de volgende elementen aanwezig zijn: Er wordt arbeid verricht, er wordt loon betaald en de werknemer is ‘in dienst’ bij werkgever (gezag). Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bedoeling van de partijen met betrekking tot het soort overeenkomst niet relevant is. Er wordt puur gekeken naar de elementen arbeid, loon en gezag.

Factor 1

De mogelijkheid tot vervanging. Als het mogelijk is om vervanging te regelen zonder dat werkgever daarvoor toestemming moet geven, is dit een indicatie dat sprake is van een zzp-constructie in plaats van een arbeidsrelatie. Er is dan vrijheid om te bepalen op welke manier en door wie de opdracht wordt uitgevoerd. Het is in geval van een zzp’er niet verplicht om persoonlijk de arbeid te verrichten. Het is geen doorslaggevende factor, maar het speelt wel mee bij de beoordeling.

Factor 2

De tweede factor ziet op de manier van verlonen. In geval van werknemerschap is het de werkgever die uit zichzelf het loon moet betalen. In het geval dat sprake is van een zzp’er zal de ondernemer zelf een facturatie opstellen en versturen om te worden betaald. Ook het feit of iemand al dan niet zelf het tarief kan bepalen kan een rol spelen.

Factor 3

Om te beoordelen of sprake is van een gezagsrelatie, wordt onder andere gekeken naar de kernactiviteiten. Als het gaat om kernactiviteiten die worden uitgevoerd, heeft het bedrijf vaak veel kennis van die arbeid. Dan zal sneller de neiging ontstaan om gezag uit te oefenen.

Factor 4

Ook de mate van controle is een element om vast te stellen of sprake is van gezag. Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van bezorgers via het GPS-systeem. Door te controleren, is er een gezagsrelatie. Werknemers worden in een dergelijk geval indirect gedwongen om efficiënt te werken.

Factor 5

Ook verzekeringen kunnen erop wijzen dat sprake is van een werknemersrelatie. Door een ongevallenverzekering af te sluiten, wordt verzekerd dat loon wordt doorbetaald als werknemer arbeidsongeschikt raakt. Een dergelijke verzekering past bij het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Conclusie

De genoemde factoren samen maken al dan niet dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit is dus ook het geval als partijen dit niet hebben beoogd. Het gaat om het wegen van verschillende factoren; voor de kwalificatie van een overeenkomst is niet één aspect doorslaggevend, aldus het hof.

Klik hier voor het volledige artikel.

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen